ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ (Див. ПОЛОЖЕННЯ  «ПРО КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ») працюють в тісній співпраці з керівництвом серердгього освітнього закладу. Голова КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ в своїй практичній діяльності постійно взаємодіє із завучем по позакласній роботі.

По узгодженню з керівництвом середнього освітнього закладу, спільно із завучем по позакласній роботі і з представниками випускних класів поточного навчального року, створюється шкільний стенд (Див. «ШКІЛЬНИЙ СТЕНД») в термін до вечора  зустрічі випускників.

Необхідно здійснити трансформацію Вечорів зустрічі випускників з чисто святкових  заходів  в реальний механізм вдячності вчителям.

Голова КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ погоджує з директором середгього освітнього закладу виступ на кожному Вечорі  зустрічі випускників з «Закликом 72» (Див. «ЗАКЛИК 72») з інформацією про цілі і завдання Благодійного фонду, с річним звітом перед присутніми на Вечорі випускниками про виконану роботу (якщо КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ був створений раніше). На кожному Вечорі зустрічі випускників проводяться вибори (переобрання) Представників від кожного випускного класу всіх років випусків, присутніх на Вечорі зустрічі випускників (у тому числі і від випускних класів поточного навчального року). Одразу після виборів Представники віддаляються в окрему кімнату для реєстрації у якості Членів КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, виробітки плану роботи наступного року, вибору (переобрання) Голови  КОМІТЕТУ і його Заступника ,  якщо вони не буди обрані раніше чи витік трилітній термін їх повноважень .

Голова КОМІТЕТУ повинен налагодити систему взаємодії зі всіма Представниками випускних класів (Членами Комітету). Має бути організована спільна робота по планеруванню перспективних і найближчих добродійних заходів, з конкретно зазначеним терміном іх проведення . Голова КОМІТЕТУ складає звідну ведомость по всіх випускних класах всіх років випуску свого середнього освітнього закладу.

Голова КОМІТЕТУ, спільно з випускниками всіх років випуску, що проживають в районі розташування свого середнього освітнього закладу і бажано із завучем по позакласній роботі відвідують керівництво підприємств свого району для ведення з ними переговорів на предмет добродійних перерахувань фінансових коштів для депозитного рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВІЧНІ ФОНДИ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»). Голова КОМІТЕТУ дає інформацію керівникам підприємств про податкові пільги для підприємств-благодійників, передбачених Законодавством України (Див. «ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ПІДПРИЄМСТВАМ-БЛАГОДІЙНИКАМ»).

Голова КОМІТЕТУ спільно з Представником кожного конкретного класу, звертається, до однокласників, що обіймають керівні посади  на підприємствах України або мають свій бізнес, з проханням зробити перерахування фінансових коштів для депозитного рахунку  ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ») і профінансувати добродійну програму свого класу, наприклад присудження звання Лауреата Премії і видачу медалі і премії конкретному вчителеві (Див. ПОЛОЖЕННЯ  «ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ЗВАНЬ»).

Необхідно зібрати на депозитному рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ достатньої суми для здійснення щорічних благодійних акцій на депозитні відсотки. Причому тіло  депозиту — недоторканне.

Голова КОМІТЕТУ отримує від керівництва середнього освітнього закладу інформацію про вчителів середнього освітнього закладу, що працюють і знаходяться на пенсії, мають потребу у допомозі і підтримці особливо в питаннях лікування. Допомога і підтримка вчителям виявляється за рахунок цільових добродійних перерахувань випускників середнього освітнього закладу. Після накопичення достатньої кількості засобів на депозитному рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ допомога і підтримка проводитиметься також  за рахунок щорічних депозитів.

По узгодженню із завучем по позакласній роботі Голова КОМІТЕТУ проводить роз’яснювальну роботу з майбутніми випускниками випускних класів поточного навчального року про цілі і завдання Фонду по поширенню ідей  добродійності і турботи про вчителів.

Голові КОМІТЕТУ та його Заступнику необхідно тісно співпрацювати з Президентом Парламенту школи та з Парламентом у питаннях вибору Волонтерів Чистого Серця ( Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВОЛОНТЕРІВ ЧИСТОГО СЕРЦЯ»). Список  Волонтерів вивішується на Шкільному стенді Фонду. Основним завданням Волонтерів є розсилка по соціальним мережам усім випускникам свого середнього освітнього закладу  «Заклику 72» разом з супровідним листом КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ середнього освітнього закладу. Волонтери налагоджують зв’язок  з випускниками усіх  років випуску та закликають їх надавати активну допомогу благодійній діяльності КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНЬОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Про досягненні результати Волонтери докладають Голові КОМІТЕТУ чи його Заступнику.