ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОНДУ

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОНДУ В СЕРЕДНІХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

    Ми хочемо трансформувати щорічні вечори зустрічі випускників з виключно святкових подій в механізм реальної вдячності нашим вчителям і нашим школам.

За погодженням з керівництвом освітніх закладів, на кожному Вечорі зустрічі випускників буде зачитуватися «ЗАКЛИК — 72» (Див. «ЗАКЛИК- 72») та звіт ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ про виконану роботу, якщо комітет був раніше створений (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»).

Після цього вибираються (перевибираються) представники випускників у КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ від кожного присутнього на вечорі випускного класу, у тому числі випускного класу поточного року. Відразу після виборів КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ віддаляється в окрему кімнату для реєстрації, обговорення річного звіту голови комітету, створення плану роботи на наступний рік та для вибору ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ, якщо це перше засідання або якщо вже пройшов трирічний строк роботи голови комітету.

КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ працює в тісному співробітництві з керівництвом освітнього закладу. У своїй практичній діяльності голова комітету постійно взаємодіє з завучем з виховної роботи.

Основні напрямки роботи КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ:

    • організація нагородження свого освітнього закладу та вчителів за заявками представників випускників усіх років випусків і з власної ініціативи;
    • забезпечення надходження фінансових коштів для депозитного рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВІЧНІ ФОНДИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ») від благодійників (випускників і меценатів, як фізичних, так і юридичних осіб);
    • надання матеріальної допомоги своєму освітньому закладу та, за потреби, вчителям, які знаходяться на пенсії та працюючим учителям, за рахунок річних депозитних відсотків від депозитного рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ та за рахунок цільових благодійних перерахувань для надання допомоги конкретним учителям, у першу чергу, на лікування.

ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ створюється за рішенням КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Розпоряджається ВІЧНИМ ФОНДОМ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ виключно КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Керівництво благодійного фонду не має права розпоряджатися фінансовими коштами ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Мета ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ – накопичення на своєму депозитному рахунку фінансових коштів, достатніх для здійснення щорічних благодійних акцій на щорічні вiдсотки по депозиту. Надходження фінансових коштів на депозитний рахунок ВІЧНОГО ФОНДУ свого освітнього закладу здійснюється за рахунок 10% нарахувань на всі цільові перерахування благодійників (на виготовлення медалей, видачу премій, проведення благодійних акцій) і за рахунок прямих перерахувань благодійників для депозитного рахунку ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ»).

Керівництво Фонду заснувало ВІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ»). ВІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ поповнюється за рахунок прямих перерахувань благодійників на рахунок ВІЧНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. Керівництво Фонду використовуватиме фінансові кошти ВІЧНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ за умови письмового узгодження Наглядової ради для проведення загальноукраїнських акцій, таких як надання допомоги хворим працівникам освіти, проведення нагороджень робітників Міністерства освіти, обласних, міських, районних та іншіх відділів освіти, нагороджень заслужених діячів науки і освіти.

Питання фінансової безпеки регламентовані в ПОЛОЖЕННІ «ПРО ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ».

МЕРЕЖА КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ З ВІЧНИМИ ФОНДАМИ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛIННЯ ФОНДУ, ВІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ СТВОРЮЮТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКУ СИСТЕМУ ВДЯЧНОСТІ.