ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»

1. КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ є автономними структурними підрозділами Фонду. Вони є головною діючою силою Фонду. На комітетах лежить відповідальність за турботу про своїх вчителів, працюючих та тих, що перебувають на пенсії, та за надання фінансової підтримки своїм освітнім закладам.

2.  СКЛАД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ:

• голова комітету;
• заступник голови комітету;
• члени комітету.

Кількість членів комітету не обмежена.

3.  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ:

На вечорах зустрічі випускників всі випускні класи всіх років випуску, в тому числі обов’язково і випускні класи поточного року, делегують по одному чи по два представники на посаду членів комітету. Відразу після обрання всі члени комітету віддаляються в окрему кімнату для обговорення плану роботи,  виборуг голови комітету і його заступника. Не рекомендується обирати голову комітету із випускників, працюючих у своєму освітньому закладі. Перевибори голови комітету і заступника голови комітету проводяться один раз на три роки на засіданні комітету в процесі вечора зустрічі випускників, після обрання і перевиборів членів комітету. Члени комітету обираються і перевибираються один раз на рік на вечорі зустрічі випускників.

Голова і заступник голови реєструються Фондом і кожному видається посвідчення.

Якщо в освітньому закладі на минулому вечорі зустрічі випускників не був створений КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ, то допускається створення тимчасового КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ з обранням тимчасового голови комітету і тимчасового  заступника голови комітету на час до наступного вечора зустрічі випускників. Тимчасовий КОМІТЕТ підлягає переобранню в повному складі на наступному вечорі зустрічі випускників. Тимчасовий КОМІТЕТ має право організувати будь-яка ініціативна група випускників конкретного освітнього закладу, чисельністю не менше ніж три особи.

Тимчасовий голова комітету повинен у десятидобовий строк  письмово повідомити про створення тимчасового  КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ директора освітнього закладу  та голову Правління Фонду.

4.  ПРАВА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

Голова КОМІТЕТУ має право бути обраним у члени Фонду на загальних зборах Фонду. Голова КОМІТЕТУ, як член Фонду, може бути вибраний у керівні органи Фонду.  В такому випадку він повинен звільнити посаду голови комітету.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ:
  • проводити засідання комітету  за необхідністю;
  • організовувати роботу комітету по преміюванню своїх вчителів та надання їм матеріальної допомоги за необхідністю;
  • організовувати роботу комітету по наданню фінансової підтримки  своєму освітньому закладуі;
  • організовувати перерахування випускниками, меценатами, спонсорами, підприємствами фінансових коштів на розрахунковий рахунок комітету випускників свог освітнього закладу для ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНІ ПЕРЕРАХУВАННЯ  ФІНІНСОВІХ КОШТІВ»). КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬГО ЗАКЛАДУ одноосібно розпоряджається всіма фінансовими коштамиосвітнього закладу;
  • голова КОМІТЕТУ повинен працювати в тісній співпраці з директором освітнього закладу, завучем та завучем з виховної роботи;
Безпосередньо з завучем з виховної роботи голова комітету організовує в рамках вечора зустрічі випускників нагородження лауреатів премій медалями та грошовими преміями. На вечорі зустрічі випускників голова КОМІТЕТУ щорічно зачитує «ЗАКЛИК-72», дає інформацію про Благодійний фонд, його цілі і задачі та звітує перед випускниками освітнього закладу про зроблену комітетом роботу за рік. Після виступу голови КОМІТЕТУ він та члени комітету разом з учнями випускних класів поточного року вручають кожному випускнику, присутньому в залі, листівку Фонду «ЗАКЛИК-72» з фінансовими реквізитами Благодійного фонду (Див. «Листівка Фонду»).
Голова КОМІТЕТУ разом з завучем з виховної роботи та активістами освітнього закладу, в першу чергу з членом (членами) КОМІТЕТУ від випускного класу поточного року, виробляють і періодично обновлюють шкільний стенд Благодійного фонду ( Див. «ШКІЛЬНИЙ СТЕНД  ФОНДУ») і розміщують його на видному місці в своєму освітньому закладі;
  • голова КОМІТЕТУ разом з членами комітету вручають в робочому порядку, за необхідістю, індивідуальну матеріальну допомогу вчителям;
  • голова КОМІТЕТУ надає в правління Фонду свої дані і дані про членів комітету (ПІБ, почтову адресу, контактні телефони, мобільний та електронну адресу). У випадку кадрових змін у складі комітету, голова комітету письмово повідомляє про це правління Фонду і дає оновлені дані в 10 — денний строк.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ:

  • члени комітету мають право приймати участь у засіданнях комітету, вибирати голову комітету, заступника голови комітету та бути обраними головою комітету та заступником  голови комітету;
  • члени комітету зобов’язані приймати участь у роботі комітету, сприяти досягненню мети Фонду у власному освітньому закладі.