ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВІЧНІ ФОНДИ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»

ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ – це фінансові кошти випускників минулих років освітнього закладу, що акумулюються на розрахунковому та депозитному рахунках для здійснення за рахунок річних відсотків щорічної фінансової підтримки свого освітнього закладу та надання, за необхідністю, матеріальної допомоги педагогам-ветеранам.

ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ створюється за бажанням КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ на підставі його рішення. За бажанням КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ правління благодійного фонду відкриває для нього окремий розрахунковий рахунок . До цього розрахункового рахунку відкривається депозитний рахунок для зберігання фінансових коштів ВІЧНОГО ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ і отримання депозитних відсотків. Якщо КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ не виявив бажання відкрити свої розрахунковий і  депозитний рахунки, то добровільні перерахування випускників у ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ свого освітнього закладу надходять до спільних розрахункового та депозитного рахунків Фонду, та  окремо враховуються для  конкретного освітнього закладу в розділі сайту «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ».

Метою створення ВІЧНОГО ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ є накопичування з часом на депозитному рахунку учбового закладу достатньої суми фінансових коштів для проведення щорічних благодійних акцій на відсотки від депозиту. До накопичення достатньої суми фінансових коштів рекомендується щорічні відсотки по депозиту перераховувати на зростання тіла депозиту. Рішення з данного питання приймає КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Як правило, зняття відсотків по депозиту проводиться раз на рік перед Вечором зустрічі випускників або перед Днем працівника освіти України для щорічної підтримки свого освітнього закладу та надання, за необхідністю, благодійної допомоги педагогам-ветеранам. У випадку екстреної необхідності відсотки по депозиту знімаються достроково.

КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ має право зняти фінансові кошти повністю або частково з розрахункового та  депозитного рахунків ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ або закрити їх. Для цього КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ повинен поставити питання на голосування випускників на Вечорі зустрічі випускників. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддадуть голоси не менш ніж ¾ випускників, що були присутніми на Вечорі зустрічі випускників. Присутність на голосуванні представника керівництва б лагодійного фонду обов’язкова. В іншому випадку рішення вважається недійсним. У випадку екстреної необхідності в знятті фінансових коштів з розрахункового та депозитного рахунків повністю або частково КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ  ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ подає заяву на ім’я голови правління з докладним обґрунтуванням свого рішення. Якщо наглядова рада дає погодження та правління приймає рішення, то фінансові кошти знімаються розрахункового та з депозитного рахунків ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ та перераховуються по реквізитам, вказаним у заяві КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Необхідно врахувати, що згідно з Законодавством України усі кошти, що перераховуються благодійним фондом, оподатковуються НДВ.

Керівництво Фонду не має права розпоряджатися фінансовими коштами ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» та ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  ФОНДУ»).

До 20 січня кожного року КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ робить звірення з правлінням Фонду суми фінансових коштів, що знаходяться розрахунковому та депозитному рахунках ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ.