Головна ПОЛОЖЕННЯ !!! ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД
СТРУКТУРА ФОНДУ
ЦІЛІ ФОНДУ
ПРОГРАМА ФОНДУ
ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОНДУ
ДIЯЛЬНIСТЬ ФОНДУ
НАГОРОДИ ФОНДУ 1
НАГОРОДИ ФОНДУ 2
НАГОРОДИ ФОНДУ 3
НАГОРОДИ ФОНДУ 4
НАГОРОДИ ФОНДУ 5
ГРАМОТИ ФОНДУ
ВАРТІСТЬ НАГОРОДЖЕНЬ
ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ НАГОРОД
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПОЛОЖЕННЯ !!!
ШКІЛЬНИЙ СТЕНД
ЗВЕРНЕННЯ
ЗАКЛИК 72
ЛИСТИ
НОВИНИ
ПРЕСА І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ФОТОАЛЬБОМ
ВІДГУКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
АРХІВ
ОБ'ЯВИ
ФІНАНСОВІ РЕКВІЗИТИ ФОНДУ
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
КОНТАКТИ

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ»

Розпорядчим та контролюючим органом Фонду є Наглядова рада. Наглядова рада обирається Загальними зборами Фонду у кількості не менше трьох осіб. Члени Наглядової ради і Голова Наглядової ради вибираються Загальними зборами Благодійного Фонду строком на 3 роки. Наглядова рада у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Загальним зборам.

Наглядова рада збирається на свої засідання за необхідністю, але не менше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж 2/3 від кількісного складу Наглядової ради. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який входить до її складу та обирається Загальними зборами на строк повноважень Наглядової ради.
Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів.

Наглядова рада:

  • реалізує і контролює фінансово-господарську діяльність Фонду, виконання рішень Загальних зборів Фонду і Керівництва Фонду;
  • перевіряє вірність ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  • має право з дозволу Загальних зборів Фонду залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів, аудиторів та оцінювачів;
  • розглядає скарги, заяви та пропозиції членів Фонду;
  • здійснює інші повноваження згідно з цим Статутом.

Голови КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ та Голови КОММІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ІНШИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ, зареєстровані в якості Членів Фонду, мають право бути обраними Членами Наглядової ради і Головою Наглядової ради.
Наглядова рада письмово узгоджує усі Рішення Правління, пов’язані з використання фінансових коштів. Без письмового узгодження Наглядовою радою Рішення вважаються недійсними.
Наглядова рада не має права розпоряджатися фінансовими коштами Вічних Фондів шкіл або Вічних Фондів інших учбових закладів. Ними розпоряджаються виключно КОММІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ.
Наглядова рада контролює законність використання фінансових коштів. В випадку невідповідності Законодавству України Наглядова Рада зобов’язана накласти вето на використання фінансових коштів.
Наглядова рада публікує річний звіт о виконаній роботі на сайті Фонду до 5 березня кожного року.