ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ»

Фонд заснований людьми доброї волі на власні кошти з благодійною метою створити Всеукраїнську систему вдячності для преміювання, допомоги вчителям України та надання фінансової підтримки навчальним закладам (Див. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ СИСТЕМУ ВДЯЧНОСТІ»).

Нашим завданням є матеріалізація в соціумі України принципів Любові та Доброти, проявлених в турботі про вчителів.

Фонд «ВДЯЧНІСТЬ. ВИЗНАННЯ. НАДІЯ.» імені Лупашко Олени Миколаївни зареєстрований  Міністерством Юстиції України  і знаходиться під його контролем.

Фонд  зареєстрований в Реєстрі неприбуткових організацій і не має права отримувати прибуток від своєї роботи.

Відповідно до нині чинним податковим законодавством України благодійні фонди не мають жодних податкових пільг.

Фінансову діяльність Правління фонду контролює Наглядова рада. Рішення Правління Фонду щодо фінансових коштів обов’язково письмово узгоджуються з Наглядовою радою. Рішення без узгодження не дійсні.
За бажанням КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ освітнього закладу створюється ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ (Див. розділ сайта ПОЛОЖЕННЯ, підрозділ «ПРО ВІЧНІ ФОНДИ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»).
Метою створення ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ є накопичування, з часом, на депозитному рахунку освітнього закладу достатньої суми фінансових коштів для проведення щорічних благодійних акцій на відсотки від депозиту. Тіло депозитів недоторканне. Зняттю підлягають тількі депозитні відсотки.

Для КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ кожного конкретного освітнього закладу відкривається окремий розрахунковий рахунок. До цього розрахункового рахунку відкриваються терміновий депозитний рахунок та поточний депозитний рахунок для вічного збереження фінансових коштів та отримання депозитних відсотків. Якщо КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ не виявив бажання відкрити свої розрахунковий і депозитні рахунки, то добровільні перерахування випускників у ВІЧНИЙ ФОНД КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ свого освітнього закладу надходять до спільних розрахункового та депозитних рахунків благодійного фонду, та окремо враховуються для конкретного освітнього закладу в розділі сайту «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ».

Всі фінансові кошти, що надходять до ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ освітнього закладу перераховуються протягом 5 банківських днів на депозитний рахунок. Спочатку ці фінансові кошти надходять до поточного депозиту. После того, як закінчиться термі діючого термінового депозиту та буде відкрито новий терміновий депозит, ці фінансові кошти переводяться з поточного депозиту на терміновий депозит.

КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ має право зняти фінансові кошти повністю або частково з розрахункового та  депозитного рахунків ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ або закрити їх. Для цього КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ повинен поставити питання на голосування випускників на Вечорі зустрічі випускників. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддадуть голоси не менш ніж ¾ випускників, що були присутніми на Вечорі зустрічі випускників. Присутність на голосуванні представника керівництва благодійного фонду обов’язкова. В іншому випадку рішення вважається недійсним. У випадку екстреної необхідності в знятті фінансових коштів з розрахункового та депозитного рахунків повністю або частково КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ  ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ подає заяву на ім’я голови правління з докладним обґрунтуванням свого рішення. Якщо наглядова рада дає погодження та правління приймає рішення, то фінансові кошти знімаються розрахункового та з депозитного рахунків ВІЧНОГО ФОНДУ КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ та перераховуються по реквізитам, вказаним у заяві КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. Необхідно врахувати, що згідно з Законодавством України усі кошти, що перераховуються благодійним фондом, оподатковуються НДВ.

Всіма фінансовими засобами КОМІТЕТУ ВИПУСКНИКІВ освітнього закладу розпоряджається виключно КОМІТЕТ ВИПУСКНИКІВ освітнього закладу. Ні Правління Фонду, ні Наглядова рада не мають права розпоряджатися фінансовими засобами КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ.

Станом на 1 травня кожного року Правління публікує на сайті Фонду фінансову звітність за рік у форматі річного звіту.